Simon Attila: A szlovákiai magyarok elhurcolása és a csehszlovák diplomácia

Scroll to top