Mateusz Gniazdowski: Odvlečenie občanov Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945

Scroll to top